מיצוב אסטרטגי

זיהוי וניסוח מטרות החברה, המסרים התקשורתיים וקהל היעד. בניית תכנית אסטרטגית לחשיפה 
ויצירת תדמית תקשורתית המשקפת את מטרות החברה והיעדים השיווקים שלה. אחריות אישית 
וישירה להוציא לפועל את התכנית האסטרטגית המוסכמת.

ייעוץ תקשורתי

תכנון אסטרטגיית הסברה הפונה לקהל היעד של החברה. ייעוץ לגבי דרכי פעולה באמצעי התקשורת 
השונים בישראל על מנת לקבל חשיפה תקשורתית מקסימלית. ייעוץ בנוגע לזמן ביצוע חשיפה תקשורתית, 
אל מי מאמצעי התקשורת לפנות ומה המידע והמסרים שיועברו. הכנה לראיונות טלפוניים, 
ראיונות פנים מול פנים וראיונות טלוויזיה ורדיו.

יחסי ציבור ודוברות

ניהול פעילות תקשורתית מול מדיה מגוונת- עיתונות יומית, עיתונות מקצועית, עיתונות מקומית, 
טלוויזיה, רדיו ומדיה אלקטרונית בהתאם למיצוב החברה. 
העברת המסרים התקשורתיים של החברה ומידע רלוונטי לגורמי המדיה השונים. 
מענה לפניות עיתונאים. ייזום ותאום פגישות היכרות עם עיתונאים רלוונטיים לחברה, 
ייזום ותאום ראיונות וכתבות. ניסוח הודעות לעיתונות והפצתן, כתיבת מאמרים, 
ליווי תקשורתי לכנסים וימי עיון, הפקת מסיבות עיתונאים, ניהול תקשורתי של מצבי משבר.

קשרי עיתונות

שמירה על קשר שוטף והדוק עם עיתונאים ממגוון תחומי הסיקור, בכללם: 
כלכלה, היי טק והון סיכון, משפט, בריאות, שיווק, צרכנות, נדל"ן, חינוך וחברה. 
כמו כן יצירת קשר עם העיתונאים המסקרים את החברה על בסיס קבוע 
וכן יצירת קשר עם עיתונאים נוספים הרלוונטיים לסיקור החברה במדיה.